Kontakt

APP Sp. z o.o.

31-752 Kraków, Łowińskiego 7E

12 632 97 72

biuro@app-e.pl

          NIP: 945-20-39-471

Sąd Rejonowy Miasta Krakowa Śródmieście
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000239535
REGON: 120087152
Kapitał Zakładowy 100.000zł

Biuro techniczne

28-230 Połaniec, Czarnieckiego 6D

15 865 11 81

biuro@app-e.pl

Zapytania ofertowe

Partnerzy biznensowi

  • Landis+Gyr
  • Astor
  • Kurz Instruments